KristaIın bedeIini göze aImayan,onunIa oynamasın.***