Başarılı insanlar ilerlemeye devam ederler. Hatalar yaparlar ama vazgeçmezler.***(Conrad Hilton)