Başkalarının hatalarından öğrenmeniz gerekir. Bütün hataları yapacak kadar uzun yaşamayacaksınız.***(H.G Rickover)