Her zaman iki yıl içerisinde olabilecek değişimi gözümüzde büyütürüz ve on yılda olabilecekleri küçümseriz.***(Bill Gates)