Ya önderlik et, ya takip et ya da yoldan çekil.***(Ted Turner)