Hayat, ya cesaretle yaşadığınız bir macera ya da hiçbir şeydir.***(Hellen Keller)