Cesaret insanı zafere, korkaklık ise ölüme götürür.***(Seneca)