Kel Kadın
Temel'in karısı Fadime çok kıskançmış. Temel'in elbiselerini kontrol eder, saç bulursa çıngar çıkarırmış. Bir gün Fadime saç bulamamış, yine çıngar çıkarmış: Uyy Temel, simtu kel karularla mi oynasaysun?***