Düğün Çiçeği: Kavak merhemi ile birlikte haricen basura karşı verilmektedir.***