Hazreti Mevlânâ
"Başkalarının bahtiyarlığına imrenme. Çok kimseler var ki, senin hayatına gıbta ediyorlar." (Hz. Mevlâna)